מחפש מידע עלselect
רוצה להכירselect
היכןselect

רבקה ורפאל

נבקש להביע את תודתינו העמוקה לשרות האדיב והיחס החם אשר בזכותו התחתנתי עם בחיר ליבי וכיום אני נשואה לו כבר 4 שנים

בכבוד רב,

רבקה ורפאל אטלסוביץ